Vitajte na našom webe

Sme partia 2 elektrikárov , revízny technik a murár.

Realizujeme veškeré elektrikárske , elektroinštalácie práce v byte , dome či budove.

Prečo pracuje s nami aj murár ? Pretože po osadení novej elektroinštalácie vieme vykonať aj všetky murárske práce a vysprávky to je navrátenie bytu či domu do pôvodného stavu.

 

 

Poznáme mnoho nebezpečných vecí a jednou z nich je práve elektrický prúd. Elektrický prúd je pohyb častíc s elektrickým nábojom v látkach rôzneho skupenstva. Hoci to znie veľmi neškodne, je na mieste pri manipulácii s ním obávať sa toho najhoršieho. Preto patrí do rúk odborníkom, ktorí poznajú zásady práce s elektrickým prúdom, a tak bezpečne vyriešia každý problém. Práve pri poruche rôzneho elektrospotrebiča alebo elektrického vedenia v našich príbytkoch máme strach z opravy takéhoto druhu. Preto ju prenechávame iným skúseným odborníkom. Nepatrnou manipuláciou s elektrickým prúdom môže zvyčajne dôjsť až k ohrozeniu života. Rovnako aj otvorené zásuvky sú hrozbou pre naše deti. Pracovníci v tomto smere už vedia čoho sa vyvarovať a ako manipulovať s elektrickým vedením. V každom prípade tento druh práce nepatrí do rúk laikom. Každý overený elektrikár prechádza procesom výberu z hľadiska odbornosti, pracovných skúseností a v neposlednom rade spokojnosti samotných zákazníkov. Každý elektrikár by mal vlastniť certifikát alebo výučný list, ktorý ho oprávňuje vykonávať túto prácu. Čoraz častejšie sa potulujú falošní pracovníci elektrických služieb za účelom získania peňazí. Elektrikár však nemôže svojou neodbornosťou ohroziť svojich zákazníkov. Elektrikárske služby poskytujú projektovanie v oblasti elektriky, revíznu činnosť, montážne práce elektrického vedenia, výstavba prípojky v sústave nízkeho napätia, výber vhodnej veľkosti ističa, inštalácia elektrospotrebičov a poradenstvo, prehliadky a skúšky elektrických zariadení, odpočet stavu elektromeru, zabezpečenie externého zdroja elektrickej energie v prípade plánovanej odstávky. okrem týchto služieb elektrikári vám poskytnú aj bezplatné služby, ako je poradenstvo, ktoré je dôležité pri výstavbe nového rodinného domu, prerábaní bytu, zatepľovaní, výbere vykurovacieho systému, inštalácii solárnych panelov, pretože pri týchto činnostiach nie je na poslednom mieste práve elektrina. Ak sa rozhodnete využiť naše služby, garantujeme vám najvyššiu kvalitu poskytnutých služieb. Môžete mať istotu, že vaše projekty zrealizujú len kvalifikovaní odborníci z oblasti elektrotechniky. Pri realizácii elektroinštalácie dbáme na kvalitné a bezchybné prevedenie. Zároveň spoľahlivo pracujeme aj na dohodnutom termíne, pretože vaša spokojnosť je pre nás prvoradá. Pri novostavbe sa riadime zhotoveným elektroinštalačným projektom, pri rekonštrukcii pôvodným. Revízia elektroinštalácie je celková kontrola elektroinštalácie, pri ktorej sa zistia aj tie najmenšie nedostatky, súlad s normami STN. Realizuje ju elektrotechnik špecialista,  ktorý využíva zariadenia certifikované a kalibrované. Elektrikárske práce to nie sú len úlohy v elektrických rozvodoch, zásuvkách a elektrospotrebičoch. Elektrina hrá významnú úlohu aj pri zabezpečovacích systémoch, pri ktorých musí ísť bez porušenia, aby tak nedošlo k pochybeniu, ktoré môže následne ohroziť vás i váš majetok. Preto je potrebná častá kontrola a rýchla oprava v prípade výskytu chyby. Elektrikárske práce sú pre nás službou, v ktorej sme „doma“. Dôvodom sú bohaté skúsenosti, pri ktorých sa nevyskytol žiadny problém, nedošlo k skratu, poškodeniu materiálu ani ohrozenia života elektrikára či zákazníka. Svoje služby vykonávame na sto percent a ručíme sa za ne. Ak by sa aj náhodou vyskytol problém po našom odchode, garantujeme vám záruku a znova sa vrátime k vám vyriešiť chybu. Avšak môžeme vás ubezpečiť, že okrem nahlásenej chyby, kontrolujeme aj správnosť ostatného vedenia a vy tak môžete byť spokojní, že máte doma všetko v poriadku, čo sa týka elektrického prúdu. Mnohokrát sa stáva, že zákazníci volajú elektrikárov iba kvôli pravidelnej kontrole. Musíme uznať, že je to správny postup. Každý totiž chce žiť v bezpečí a pohodlí svojho domova. Všetko predsa potrebuje svoju kontrolu, najmä veci, pri ktorých ide naozaj o život. Preto sa neobávajte volať svojho elektrikára ani v prípadoch ako je napríklad časté a pre niekoho neškodné vyrazenie poistiek. Váš elektrikár vám s týmto určite rád pomôže a vie určite presne , čo a ako má postupovať. Neváhajte si dať skontrolovať elektrické vedenie pri kúpe každého nového spotrebiča, aby tak nedošlo k tomu, že vám silné vedením vyhorí úplne nový elektrospotrebič alebo dôjde k úrazu. Vyhýbajte sa škodám a ohrozeniu života využívaním elektrikárskych služieb.

Za objav elektriny vďačíme pánovi Faradayovi i keď javy s ňou spojené pozorovali už starý Gréci a postupne viacero ďalších fyzikov.  Elektrický prúd má svoje prísne fyzikálne zákony v ktorých sa najlepšie vyznáme my elektroinštalatéri.  Nami vykonávané elektroinštalačné práce  Vám  zabezpečia správnu a bezpečnú prevádzku vášho domu alebo zariadenia v ktorom podnikáte. Kedysi na chod domácnosti stačila jedna žiarovka a zásuvka v každej miestnosti. Dnes vzhľadom k množstvu rôznych elektrospotrebičov je to podstatne oveľa náročnejšie na správnu a bezpečnú inštaláciu elektrických rozvodov. Všetky tieto práce podliehajú prísnym normám no a k tomu sú vyškolený naši odborný pracovníci. Elektroinštalatérske práce ktoré  vykonávame  sa dajú rozdeliť na  inštalačné, kontrolné a revízne a údržbárske práce. Elektroinštalačné práce predstavujú veľmi širokú oblasť prác ktoré naši odborníci bežne vykonávajú. Sú to  inštalácie elektrických prípojok k novým stavbám, kompletné elektroinštalácie v rodinných domoch, priemyselných budovách a rozličných objektoch na podnikanie, rekonštrukcie a opravy už starých rozvodov a výmeny starých vedení, inštalácie  osvetľovacích sieti, dielenských elektrických rozvodov, zabezpečovacích kontrolných a kamerových systémov, montáže bleskozvodov, počítačových sietí LAN a WIFI, montáže svietidiel, zapájanie nových spotrebičov. Tieto práce sú veľmi rôznorodé a často i špecifické pre daný objekt. Dôležitosť toho aby práce boli vždy vykonané odborne ani nie je treba zdôrazňovať. Už len samotný fakt že každý nový  alebo výkonnejší spotrebič v domácnosti musí zapojiť kvalifikovaný odborník pretože v opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo úrazu alebo vznik škody na majetku, napr. zapojenie práčky, umývačky riadu a pod. no a samozrejme ani neuznanie nároku na záručnú opravu spotrebiča. Každé elektrické zariadenie  alebo elektrický  rozvod v závislosti od veľkosti prietoku prúdu má svoje presne a prísne dimenzované  parametre ktoré je nutné dodržať. Máme kvalifikovaných pracovníkov ktorý vykonávajú kontroly elektrických rozvodov a ich revízie. Východzia revízna správa je vždy vlastne povolením k uvedeniu zariadení do prevádzky. Príslušná STN však ukladá i termíny vykonávania ďalších následných revízii elektroinštalácii a bleskozvodov. Dôležitosť revízii vyplýva z faktu že nesprávna alebo poškodená elektroinštalácia alebo stroj môže spôsobiť veľmi vážne ublíženie na zdraví alebo rozsiahle materiálne škody a preto je vždy  v záujme každej zodpovednej osoby za daný objekt sa dôkladne zoznámiť s príslušnou STN. Naši majstri vám vždy ochotne poradia a upozornia na ďalšie následujúce termíny revízii. Údržbárske a kontrolné práce sú spojené s bežnou údržbou a opravami. Sú to pravidelné kontroly a prehliadky elektrických spotrebičov, náradia strojov a prístrojov ktoré  ukladá STN. Okrem toho vykonávame i montovanie a výmeny svietidiel, vypínačov a zásuvok. Zabezpečiť včasné údržby vašich elektroinštalácii dokážeme i zmluvným spôsobom. V prípade uzatvorenia zmluvy už nemusíte venovať svoju pozornosť termínom kontrol a objednávaniu odborníkov ale o toto sa postarajú naši pracovníci včasným vykonaním s tým spojených prác. Súčasne vykonajú i bežnú údržbu sietí a pritom vždy získavate výhodu v tom že sa zvýši spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky zároveň bude oveľa i menšia pravdepodobnosť vzniku škody, úrazu alebo havárie elektroinštalácie a spotrebičov, strojov a zariadení. Prináležia tu i kontroly rozvodných skriní, kontaktov poistiek, spínačov a ostatného príslušenstva. Pri zmluvnej údržbe je veľkou výhodou i to že naši pracovníci poznajú druhy a typy vašich zariadení a tak výmeny náhradných dielcov alebo dielčich blokov pri údržbe nepredstavujú problém ich zaobstarania  a môžu ich vymeniť prakticky okamžite. Ďalšou samozrejmosťou je že naši zmluvný partneri sú zákazníci prvého poradia a tak majú istotu že neodkladná porucha alebo oprava bude odstránená v čo najkratšom čase. Problém následných revízii a kontrol  elektroinštalácii domácnosti tiež vyriešime za vás. Časom sa v domácnostiach menia alebo pribúdajú nové spotrebiče a tak pôvodné elektrické rozvody už nemusia vždy vyhovovať predpísanej záťaži a  môže dôjsť k rôznym nepríjemným poruchám alebo škodám. Takáto kontrola ktorú vieme správe naplánovať predíde zvýšeným nákladom a úrazom pri zbytočných haváriách elektrických spotrebičov a zariadení. Naši špecialisti majú potrebné znalosti, skúšky a oprávnenia na vykonávanie týchto prác v zmysle platných STN v oblasti elektroinštalačných prác. Ponuka služieb našej firmy je veľmi široká . Kvalitu našich prác dokazuje trvalá spokojnosť našich doterajších zákazníkov. Sme ochotný a rýchlo dostupný pre každého zákazníka. Zároveň vám odporúčame využiť i naše poradenské služby pri rozhodovaní sa o vylepšení, zmenách alebo dodatočných elektroinštalačných prácach prevádzok a domácnosti.

Či staviate alebo už bývate stretávate sa s ňou na každom kroku. Je to elektroinštalácia, ktorá slúži na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a zabezpečuje napájanie elektrických spotrebičov. S kvalitnou elektroinštaláciou je to ako s kvalitnými topánkami. Oplatí sa do nej investovať, no raz sa určite topánky ošúchajú a opotrebujú. S elektroinštaláciou je to, to isté. Teda, ak iba plánujete stavať obráťte sa na našu firmu, my vieme, že kvalita je nadovšetko. Pred samotnou realizáciou elektroinštalačných prác vás  radi oboznámime o tom,  v akých krokoch a etapách budú práce postupovať. Ak  už bývate a „topánky – elektroinštalácia“ sa opotrebovala tiež sme tu pre vás. Vieme poradiť  a pomôcť.  Slaboprúd, silnoprúd v bytoch, bytových domoch, tehlových, či panelových, elektrické rozvody nie sú pre nás problém.

 


Nevenujeme sa len elektroinštalačným prácam plníme aj funkciu akéhosi poradného orgánu, ak máte pochybnosti alebo nevedomosť , vieme pomôcť  pri výbere vhodného tarifu pre odber elektriny v bytovom dome a výbere vhodných spotrebičov do domácnosti. Vieme zabezpečiť revízneho technika. Ak sa rozhodnete rekonštruovať byt, pričom rekonštrukcie sa dotýkajú aj elektroinštalácie zabezpečujeme projektovú dokumentáciu, realizáciu elektroinštalácie a vypracovanie revíznej správy. Z času na čas zachytíte informáciu o výbuchu v byte, dome. Môže to byť práve zastarala elektroinštalácia, ktorá vypovedala službu. Riskovať sa neoplatí. Pracujeme s najkvalitnejšími a najmodernejšími materiálmi. Hliníkové vodiče, ktoré sa používali najčastejšie v dobách minulých nahradili bezpečnejšie medené vodiče.  Pri prácach postupujeme podľa platných predpisov. Objekty nevystavujeme potenciálnym hrozbám, ktoré môžu vzniknúť z nedbanlivosti zamestnancov. Z čoho vyplýva, že naši pracovníci sú naozaj profesionálmi v danom odbore s viacročnými skúsenosťami.
Kúpili ste byt a zistíte, že nie je možné mať v kuchyni zapnutú rýchlo varnú kanvicu, lebo vo vedľajšej izbe rázom „vypnete“ televízor? Zavoláte si na elektroinštaláciu kamaráta, lebo jeho kamarát to vie??? S nami neriskujete. Okrem už spomínaných elektroinštalačných prác sa zameriavame aj na výmenu spínačov, elektromeračov, inštalujeme osvetlenie v obkladoch, vieme si poradiť s inštaláciou vo vlhkom prostredí, v záhradách.
Moderná doba kladie aj vyššie požiadavky na komfort zákazníkov – užívateľov. Pojem inteligentná elektroinštalácia čoraz častejšie naberá na reálnosti aj u nás. Sme jednou z tých spoločností, ktoré sa snažia prispôsobiť širokej palete požiadaviek zákazníkov. Sledujeme trendy a snažíme sa vyhovieť požiadavkám aj tých najnáročnejších zákazníkov. Zdá sa vám spínanie, stmievanie, meranie a regulácia elektrických spotrebičov  jediným potleskom rúk nemožné? Ale aj to dokážeme. Prispôsobíme váš dom, či byt vašim požiadavkám.
Ak v našej ponuke služieb nenájdete to, čo hľadáte, oslovte nás. Nové veci nás posúvajú vpred. Disponujeme kvalitnými pracovníkmi a kvalitnými materiálmi. Ak sme doposiaľ niečo nerobili neznamená to, že to nedokážeme. Presvedčíme vás činmi.

 

Elektrikárske práce